2017

Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya) 2017

DOI: https://doi.org/10.20961/prosidingsnfa.v2i0

“Implementasi Keilmuan Fisika Guna Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”

Surakarta, 14 Oktober 2017

Table of Contents

Articles

Afriyanti Afriyanti, Yosaphat Sumardi
PDF
1-8
Ajeng Sarinda Yunia Putri, Suharyana Suharyana, Riyatun Riyatun, Muhtarom Muhtarom
PDF
9-14
Alhidayatuddiniyah T.W.
PDF
15-24
Andrea Vicky Novianti, Tarsisius Sarkim
PDF
25-35
Ayu Uswatu Lissa Sapta Setyadi, Yofentina Iriani, Fahru Nurosyid
PDF
36-41
Dwi Nugraheni Rositawati
PDF
42-51
Elfira Yulia Sasahan, Raden Oktova, Oky Oktavia I.R.N.
PDF
52-61
Faradiba Faradiba
PDF
62-73
Geraldin Cintia Rosa, C Cari, Nonoh Siti Aminah
PDF
74-84
Ina Yuliana, Joni Rokhmat, I Wayan Gunada
PDF
85-92
Jurubahasa Sinuraya, Ida Wahyuni, Deo Demonta Panggabean
PDF
93-101
Kornelia Devi Kristiani, Tantri Mayasari, Erawan Kurniadi
PDF
102-108
Maria Dewati, Halleyna Widyasari
PDF
109-115
Maris Stella Vena Santi, Tarsisius Sarkim
PDF
116-127
Mega C. Gupita, Ikhsan Setiawan, Agung B. S. Utomo
PDF
128-136
Megiyo Megiyo, Herman Aldila, Fitri Afriani, Robby Gus Mahardika, Sito Enggiwanto
PDF
137-145
Mohammad Zaky Tatsar, Nuril Munfaridah, Markus Diantoro
PDF
146-154
Motlan Motlan, Jurubahasa Sinuraya, Karya Sinulingga, Satria Mihardi
PDF
155-163
Nugroho Prasetya Adi, Suparno Suparno, Mudilarto Mudilarto, Edi Istiyono, Rattiwizal Alpin Y, Muhammad Zaini, Syayid Qosim M.J.A
PDF
164-173
Ratelit Tarigan
PDF
174-181
Ratih Saputri R.W, Tantri Mayasari, Farida Huriawati
PDF
182-191
Rizka Erwin Lestari, Ambinari Rachmi Putri, Imma Redha Nugraheni
PDF
192-200
Sanny S Silaban, Andi Suhandi, Yohanes Edi Gunanto
PDF
201-213
Syayid Qosim M. Jafar Al-idrus
PDF
214-221
Sinung Suakanto, Herry Sitepu, Daniel Hadi Wijaya, Yoyok Gamaliel, Dina Angela
PDF
222-232
Susilawati Susilawati, Raden Oktova, Della Putri Nindi Lestari
PDF
233-240
Taat Guswantoro, Manogari Sianturi, Nurafni Prapitasari, Areli Elona
PDF
241-249
Ulan Sari, Nur Abdillah Siddiq, Muhimmatul Khoiro, Achmad Syarif Hidayat, Dwi Julianitasari
PDF
250-256
Uli Ulfa, Ernawati Saptaningrum, Affandi Faisal Kurniawan
PDF
257-268
Wiravanjava Wiravanjava
PDF
269-275
Yosephine Novita Apriati, Ign Edi Santosa
PDF
276-284
Anna Dwi Hapsari, Jeffry Handhika, Farida Huriawati
PDF
285-292
Fitrianing Ekawati, Jeffry Handhika, Farida Huriawati
PDF
293-298
Liza Indrayani, Margi Sasono
PDF
299-311
Muadin Wasis Saeful Bahri, Widodo Widodo
PDF
312-319
Sulistyaning Kartikawati, Hendrik Pratama
PDF
320-324
Tria Yuliana, Jeffry Handhika, Farida Huriawati
PDF
325-329
Heriyanto Budiyuwono, Soenarto Soenarto, Slamet PH
PDF
330-345
Maria Tefa, Ign Edi Santosa
PDF
346-354