Browse Title Index

Issue Title
Vol 5, No 1 (2017) Kedudukan Alat Bukti Berita Acara Nikah Siri Dalam Pembuktian Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Abstract PDF
Vike Elva Maisela
Vol 11, No 2: 2023 KEDUDUKAN AHLI BAHASA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 47/PID.SUS/2019/PN. MGT) Abstract PDF
Ridho Ferdiansyah Putra, Kristiyadi Kristiyadi
Vol 3, No 2 (2015) Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana Abstract PDF
Nitralia Prameswari, Samirah -, Sri Wahyuningsih Yulianti, S,H., M.H
Vol 2, No 1 (2014) Kedudukan Dissenting Opinion Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia Abstract PDF
Hangga Prajatama
Vol 11, No 1: 2023 KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN Abstract PDF
Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan
Vol 10, No 3: 2022 KEDUDUKAN KESAKSIAN OLEH SAKSI YANG TIDAK HADIR DALAM PEMBUKTIAN PADA PERSIDANGAN Abstract PDF
Reyhan Naufaldy
Vol 5, No 3 (2017) Kedudukan Saksi Yang Mempunyai Hubungan Darah Dalam Perkara Tindak Pidana Penculikan Anak/Bayi Abstract PDF
Leonardo Jati
Vol 11, No 2: 2023 KEDUDUKAN VISUM ET REPERTUM DALAM PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN Abstract PDF
Aulia Nur Ainun, Arsyad Aldyan
Vol 3, No 1 (2015) Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Abstract PDF
Mangiliwati Winardi, Tri Wahyuni
Vol 9, No 3: 2021 KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MENILAI KETERANGAN SAKSI DAN AHLI SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PERDAGANGAN ORANG Abstract PDF
Amaulia Cahyaning Yusnita & Bambang Santoso
Vol 4, No 2 (2016) Kekuatan Alat Bukti Saksi Korban Yang Masih Dibawah Umur Dan Tidak Disumpah Dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak Abstract PDF
Febriana Nur Hidayati, Siti Fatimah, Bambang Santoso, S.H., M.Hum
Vol 11, No 2: 2023 KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT (VISUM ET REPERTUM) DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERSETUBUHAN ANAK Abstract PDF
Lathifah Nur Azizah, Bambang Santoso
Vol 9, No 4: 2021 KEKUATAN ALAT BUKTI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM PEMBUKTIAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN Abstract PDF
Yeni Novitasari, Harjono Harjono
Vol 8, No 3 (2020): DESEMBER KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG SEDARAH DENGAN TERDAKWA DALAM PROSES PEMBUKTIAN DI PENGADILAN (Studi Putusan Nomor 132 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smn) Abstract PDF
Fajar Ikhsan Fauzie
Vol 10, No 4: 2022 KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA BAWAH TANGAN YANG DITOLAK OLEH TERGUGAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA Abstract PDF
Tasya Sahita, Harjono Harjono
271 - 285 of 762 Items << < 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >>