Vol 8, No 2 (2020)

Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya

Klik "Download" untuk mengunduh Cover Jurnal BASASTRA VOL 8 NO 2

DOWNLOAD

Table of Contents

Articles

Septirini Sekar Nusantari, Sumarwati Sumarwati, Atikah Anindyarini
PDF
206-214
Wiendi Wiranty, Melia Melia
PDF
215-222
Mutiah Ariska Putri, Kundharu Saddhono, Budi Waluyo
PDF
223-237
Yusuf Cahyo Saputro, Atikah Anindyarini, Chafit Ulya
PDF
238-247
Lia Nur Safitri, Ardila Putri Cantika, Evi Chamalah
PDF
248-259
Nesa Amelia Subekti, Sumarwati Sumarwati, Raheni Suhita
PDF
260-272
Supriyono Supriyono
PDF
273-280
Elvira Chustiana Khoiri, Budhi Setiawan, Muhammad Rohmadi
PDF
281-297
Wafda Nurul Imani, Nugraheni Eko Wardani, Herman J. Waluyo
PDF
298-310
Amaylia Galuh Mitaviana, Sarwiji Suwandi, Budhi Setiawan
PDF
311-324
Siti Risna Nur Alviya, Indrya Mulyaningsih, Emah Khuzaemah
PDF
325-337
Deyana Chriszia, Suyitno Suyitno, Edy Suryanto
PDF
338-346
Nina Nuryani, Budhi Setiawan, Kundharu Saddhono
PDF
347-359
Shintya Anggun Kencana Putri, Sri Mulyati, Vita Ika Sari
PDF
360-380
Dyah Ayu Pramesti, Nugraheni Eko Wardani, Chafit Ulya
PDF
381-389
Muhammad Fakhruzzahid
PDF
390-408
Sidiq Nugroho, Budhi Setiawan, Purwadi Purwadi
PDF
409-420
Main Sufanti, Anis Oktaviani, Jeni Nur Cahyati, Khabib Sholeh
PDF
421-435
Dani Dwi Susanti, Andayani Andayani, Edy Suryanto
PDF
436-452
Tilsep Jasnain
PDF
453-464