Announcements

LAMAN PAEDAGOGIA

 

PAEDAGOGIA sebelum april 2017 menggunakan laman:

http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/paedagogia

 

Mulai April 2017 menggunakan laman ini:

https://jurnal.uns.ac.id/paedagogia/

 
Posted: 2017-03-14
 
1 - 1 of 1 Items