Editorial Team

Penanggung Jawab

Pengarah

Ketua Dewan Penyunting

Wakil Ketua Dewan Penyunting

Penyunting Pelaksana

TIM IT Jurnal