Vol 18, No 2 (2020)

Livestock and Animal Research

DOI: https://doi.org/10.20961/lar.v18i2

Table of Contents

Original Article

Widodo Suwito, Widagdo Sri Nugroho
PDF
81-88
Mochamad Sugiarto, Oentoeng Edy Djatmiko, Syarifuddin Nur, Yusmi Nur Wakhidati
89-96
Majanto Ullo, Sangle Yohannes Randa, Sri Hartini
97-106
Muhamad Najibulloh, Niken Ulupi, Salundik Salundik
107-115
Mukh Fajar Nasrulloh, Ari Sulistyo Wulandari, Indriawati Indriawati, Endang Tri Margawati, Slamet Diah Volkandari
PDF
116-123
Rahayu Kusumaningrum, Sutopo Sutopo, Edy Kurnianto
PDF
124-131
Dian Wahyu Harjanti, Dewi Wulandari, Rudy Hartanto, Anis Muktiani
132-141
Rakhmad Perkasa Harahap, Anuraga Jayanegara, Nahrowi Nahrowi, Sri Suharti, Retno Budi Lestari
142-150
Iwan Fajar Pahlawan, Gresy Griyanitasari
PDF
151-159
Amam Amam, Roni Yulianto, Nur Widodo, Sukron Romadhona
160-170
Indah Kesuma Siregar, Tongku Nizwan Siregar, Muslim Akmal, Sri Wahyuni, Nazaruddin Nazaruddin, Hafizuddin Hafizuddin
171-179
Yenni Yusriani, Mustafa Sabri, Nur Inda Rahayu, Endang Tri Rahayu, Elviwirda Elviwirda, Rini Andriani
180-190
Muchamad Muchlas, Siti Chuzaemi, Mashudi Mashudi
PDF
191-199

Front Matter

Front Matter Livestock and Animal Research Vol. 18 No. 2, July 2020
Editor in Chief
PDF

Back Matter

Back Matter Livestock and Animal Research Vol. 18 No. 2, July 2020
Editor in Chief
PDF