Vol 6, No 1 (2022)

International Journal of Science and Applied Science: Conference Series

DOI: https://doi.org/10.20961/ijsascs.v5i1

The Second International Conference on Communication, Language, Literature and Culture (ICCoLLiC 2022)


Surakarta, 6-7 September 2022


Table of Contents

Articles

Farida Indri Wijayanti, Djatmika Djatmika, Sumarlam Sumarlam, FX. Sawardi
PDF
1-17
Tessa Marlina, Aceng Ruhendi Saifullah
PDF
18-29
Meryta Sri Rahayu, Aceng Ruhendi Syaifullah
PDF
30-41
Darmadi Joko Sumarah, Pawito Pawito, Albert Muhammad Isrun Naini
PDF
42-55
Teradijah Febriani, Andre N Rahmanto, Albert Muhammad Isrun Naini
PDF
56-69
Niken Wijaya, Pawito Pawito, Andre N. Rahmanto
PDF
70-84
Riyatno Riyatno, Asih Ernawati
PDF
85-90
Anisa Dara Oktaviani, Oktavia Surya Nur
PDF
91-99
Hasna Nurhaliza, Rae Dadela
PDF
100-110
Nur Wahyuni, Idhar Idhar, Arif Bulan
PDF
111-116
Erris RF Wijaya, Andre N Rahmanto, Albert Muhammad Isrun Naini
PDF
117-126
Nur Khadijah Razak, Akmal Hamsa, Syamsudduha Syamsudduha
PDF
127-135
Uli Agustina Gultom, Inung Setyami
PDF
136-145
Adita Widara Putra, Syihabudin Syihabudin, Sumiya Sumiya
PDF
146-166
Suryo Ediyono, Reza Sukma Nugraha, Alif Al Hilal Ahmad
PDF
167-173
Rara Sugiarti, Bambang Pujiasmanto, Sri Marwanti
PDF
174-184
Dyah Ayu Nila Khrisna, Ida Kusuma Dewi
PDF
185-194
Faizal Risdianto, Sumarlam Sumarlam, Tri Wiratno, Djatmika Djatmika
PDF
195-209
Rita Harisma, Irma Isroyani Siregar, Vivin Agustin
PDF
210-219
Yusuf Kurniawan, Mugijatna Mugijatna, Warto Warto, Wakit Abdullah Rais
PDF
220-229
B.Syukroni Baso, Johar Amir, Kembong Daeng
PDF
230-235
Arini Junaeny, Muhammad Riezal Adam
PDF
236-246
Yusuf Kurniawan, Diah Kristina, Fitria Akhmerti Primasita, Karunia Purna Kusciati, Mariska Wida Azhari
PDF
247-255
Gunawan Tambunsaribu
PDF
256-270
Fitrian Prila Wardani, Febri Isnawati
PDF
271-275
Alfi Mukhlis Kurniawan, Amalia Nurul Azizah
PDF
276-280
Amalia Nurul Azizah, Alwi Sofyan
PDF
281-284
Shoimatun Febriyani, Febri Isnawati
PDF
285-289
Fitrian Prila Wardani, Alfi Mukhlis Kurniawan
PDF
290-293
Alwi Sofyan, M. Ilham Rahman Riyadi
PDF
294-296