The Readiness of Typical Student in Communication By Using Sign Language in Hearing Impairment Integration Programe

Mohd Hanafi Mohd Yasin, Liong Kon Thai, Nuur Thaqifah Mohd Tahir

Abstract


This research is regarding the readiness of typical student in communication by using sign language in Hearing Impairment Integration Programme. There were 60 typical students from a Special Education Integration Programme of secondary school in Malacca were chosen as research respondents. The instrument of the research was a set of questionnaire which consisted of four parts, namely Student’s demography (Part A), Student’s knowledge (Part B), Student’s ability to communicate (Part C) and Student’s interest to communicate (Part D). The questionnaire was adapted from the research of Asnul Dahar and Rabiah's 'The Readiness of Students in Following Vocational Subjects at Jerantut District, Rural Secondary School in Pahang'.  Descriptive analysis was used to analysis the data. Mean score was used to determine the level of respondents' perception of each question. The findings showed a positive relationship between typical students towards communication medium by using sign language. Typical students were seen to be interested in communicating using sign language and were willing to attend the Sign Language class if offered.


Keywords


Communication, Integration Programme, Sign Language, Integration, Hearing Impaired Student

Full Text:

PDF
rticle

References


Hasuria Che Omar dan Rokiah Awang. 2009. Kelestarian Bidang Penterjemahan. Persatuan Penterjemah Malaysia

Syar Meeze Mohd Rashid, Norlidah Alias, Nazean Jomhari, Mohd Yakub Zulkifli Mohd yusof, Zahiah Haris. 2014. Kepentingan bahasa isyarat Malaysia (BIM) dalam pengajaran perkara asas fardhu ain (PAFA) terhadap komuniti pekak. Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik

Muhammad Asif. 2008. Difficulties faced by deaf students and their interaction partners during interaction in inclusive secondary classrooms. Roehampton University.

Mohd Hanafi mohd Yasin, Hasnah Toran, mohd Safani Bari & Mashitah Khalis. 2012. Perkembangan Akademik dan Sosial Emosi Pelajar Bermasalah Pendengaran. Fakulti Pendidikan, Universsiti Kebangsaan Malaysia.

Azrina Binti Abdul Majid. 2000. Persepsi Guru Khas dan Guru Biasa Terhadap Hubungan Sosialisasi Murid Khas Dengan Murid Normal Di Dalam Program Integrasi. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia

Veronica Donald Chin. 2000. Masalah Komunikasi Di Kalangan Pelajar-Pelajar Bermasalah Pendengaran Mengakibatkan Kemerosotan Akademik : Satu Tinjauan Di Sekolah-Sekolah Bermasalah Pendengaran Di Kota Kinabalu Sabah. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kamarul Azmi Jasmi. 2012. Kesahan Dan Kebolehpercayaan Dalam Kajian Kualitatif. Fakulti Tamadun Islam. Universiti Teknologi Malaysia

Femi Olivia. 2011. Teknik Ujian Efektif. PT Elex Media Komputindo, Jakarta

Lutfi fauzan. 2009. Peranan Persepsi Dalam Komunikasi. Jurusan Bimbingan Konseling Dan Psikologi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Malang

Deddy Mulyana. 2010. Ilmu Komunikasi: Suatu Penghantar. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Mohammad Nawawi. 2012.Pentingnya interaksi Dalam Dunia Pedidikan. Universitas Wiraraja Sumenep.

Nurul Khairun Naim, Mohd Hanafi Mohd Yasin & Mohd Mokhtar Tahar. Penglibatan Ibu Bapa dalam pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. 2014. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Raihan Kasim. Mohd Hanafi Mohd Yasin. & Mohd Mokhtar Tahar. 2014. Kemudahan Infrastruktur dan Komitmen Pentadbiran Terhadap Program Pendidikan Khas Integrasi Sekolah Rendah. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.
DOI: https://doi.org/10.20961/ijpte.v2i1.20602

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Mohd Hanafi Mohd Yasin, Liong Kon Thai, Nuur Thaqifah Mohd Tahir

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


  

International Journal of Pedagogy and Teacher Education

Print ISSN: 2597-7792
Online ISSN: 2549-8525
Website: https://jurnal.uns.ac.id/ijpte/index
Email: ijpte@mail.uns.ac.id
Published by: Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Sebelas Maret
Ir. Sutami Street, No. 36A, Surakarta, Jawa Tengah Indonesia