Transformation of Flood Disaster Household Preparedness in Kentingan Village: a perspective on actor-network theory

Yosua Wiba Aguntar, Rahmat Fadhli, Azidatul Khairatin Nu’mah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir. Fokus penelitian ini di Dusun Kentingan, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang mengalami bencana banjir pada tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method) dengan data kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan Actor Network Theory yang bertujuan mengetahui latar belakang perubahan tingkat kesiapsiagaan masyarakat. Data kualitatif didapatkan melalui informan yang terlibat pada bencana banjir 2007, sedangkan data kuantitatif dikumpulkan melalui angket yang disebarkan kepada seluruh kepala keluarga. Analisis kesiapsiagaan menggunakan kerangka kesiapsiagaan LIPI/UNESCO yang berfokus pada empat indikator. Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi perubahan tingkat kesiapsiagaan individu rumah tangga yang disebabkan oleh pengalaman banjir tahun 2007 dan berbagai aktor yang terlibat dalam fenomena tersebut. Indeks kesiapsiagaan meningkat dari kategori “kurang siap” menjadi “siap”. Selain itu, perubahan tingkat kesiapsiagaan dipengaruhi oleh jaringan interaksi non-human & human actors yang terdiri atas empat momen yaitu problematization, interessement, enrollment, dan mobilization.

Keywords

Transformasi, Kesiapsiagaan, Actor Network Theory

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.