Vol 3, No 1 (2014)

DOI: https://doi.org/10.20961/jas.v3i1

Table of Contents

Articles

Nur Indah Ariyani, Okta Nurcahyono
PDF
Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari
PDF
Ankarlina Pandu Primadata, Dwi Kasi Kusumawati
PDF
Puji Laksono, Riska Magfiraini
PDF
Solikatun Solikatun, Yulia Masruroh, ahmad zuber
PDF
Ana Puji Astuti, Anike NUrmalita Rps
PDF