Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

A

Abdillah, Roychan Ahda
Abdillah, Rustam, Universitas Sebelas Maret
Adi, Bambang Wasito
Adi, Bambang Wasito
Aini, Ainun Nur
Ana, Testian Yushli
Anggraini, Melisa Dwi
Ariani, Rizki Putri
Ariyanti, Wahyu, Universitas Sebelas Maret
Arumsari, Margaretha Puspita
Asiani, Ani
Astrini, Estira Woro, Gadjah Mada Univeristy
Auliya Hakim, Muhammad Andi
Az zakiyyah, Nurul Azizah, Non Functional Budget State Analys Sethen DPR RI
Azizzah, Farah

B

Baedhowi, Baedhowi, Universitas Sebelas Maret
Baedhowi, Baedhowi
Baedhowi, Baedhowi, Universitas Sebelas Maret (Indonesia)
Budanti, Hartiyani Sadu, Universitas Sebelas Maret

C

Cynthia, Lela Camellia

E

Ekowati, Titik
Ellyana, Veronika

F

Fadhilah, Shofiana
Fadhlullah, Ahmad Dany, Prodi Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro
Fadlilah, Farida
Fajrin, Hamidah
Fasani, Rizkan Faif
Fattah, Fuad Abdul
Febrianto, Eka
Fida Ul Haq, Muhammad Faqih
Fitriana, Yolandha Ayudya, Telkom University
Fitriyani, Dian Retno

G

Giyanto, Giyanto
Gumelar, Sonny Galih

H

Hamidi, Nurhasan
Harini, Harini
Haris, Rofiqi
Haryanto, Budhi
Hindrayani, Aniek

I

Indriayu, Mintasih
Indriayu, Mintasih, Sebelas Maret University
Indriayu, Mintasih, Universitas Sebelas Maret
Irmawati, Effy
Ismaya, Yusuf Teja
Isnaini, Mutmainah
Istuningsih, Wahyu

J

Jodhy, Sendhy Kurniawan
Joyoatmojo, Soetarno
Joyoatmojo, Soetarno, Universitas Sebelas Maret

K

Khasanah, Betty Uswatun, Universitas Sebelas Maret
Kristanto, Endri
Kristiani, Kristiani
Kristiara, Sandy
Kristiawan, Dona
Kurdi, Sulaiman
Kusuma, Dwi Hendra
Kusuma Arum, Ana Ernita
Kusuma Putri, Devi Ayu

L

Lestari, Lilis
Lestari, Sri Puji

M

Martono, Trisno, Universitas Sebelas Maret
Martono, Trisno
Maulana, Septiawan Eka, Fakultas Peternakan dn Pertanian Universitas Diponegoro po
Mujiono, Mujiono
Muntasir, Muhammad Saifuddin
Murtini, Wiedy
Muslimawati, Claudia, Universitas Sebelas Maret

N

Ningsih, Maulida Fajari, Universitas Sebelas Maret
Nodyawati, Eka
Noviani, Leny
Noviani, Leny, Universitas Sebelas Maret
Nugraha, Wahyu
Nugroho, Dowes Ardi
Nugroho, Jonet Ariyanto
Nugroho, Jonet Ariyanto (Indonesia)
Nugroho, Jonet Ariyanto, Universitas Sebelas Maret
Nugroho, Jonet Ariyanto, Sebelas Maret University
Nurdina, Husna
Nurfiatin, Titin
Nurhayati, Ika
Nurhayati, Rizka Putri

P

Pramuningtyas, Arum
Pramusinto, Novia Dani
Pranoto, Wahyu Yudha
Prasetyanta, Eka
Pratiwi, Andryas Dewi
Pratiwi, Desi Sanggar, Sebelas Maret University
Pratiwi, Ervin Devi
Pratiwi, Rosi
Proborini, Anita, Diponegoro University
Puspitasari, Inda Fresti
Putriani, Mayang Risqi

R

Rahayu, Trima
Rahmawati, Annisaa
Rahmawati, Sakinatur, Universitas Sebelas Maret
Riani, Asri Laksmi
Rusmana, Dede, Pendidikan Ekonomi, FKIP Universitas Sebelas Maret
Rusydi, Duta Sabiila

S

Sabandi, Muhammad
Sabandi, Muhammad, Universitas Sebelas Maret
Safrudin, Dwi
Sangaji, Niko
Santika, Villa, Universitas Sebelas Maret
Santoso Th, Djoko
Sari, Amalia, Universitas Sebelas Maret
Sari, Dewi Tinjung
Sari, Novita, Universitas Sebelas Maret
Sari, Prima Ratna, Universitas Sebelas Maret
Sari, Wulan Merdeka
Setyaningsih, Dewi Maulia
Setyowibowo, Feri
Sintha, Aga Dwi
Sohidin, Sohidin
Sudarno, Sudarno
Sudarno, Sudarno (Indonesia)
Sumarjono, Djoko
Sunarto, Sunarto
Sunarto, Sunarto
Sunarto, Sunarto, Universitas Sebelas Maret
Supriyanto, Supriyanto
Suryaningrum, Ida Dwi
Susilo, Donny, Ma Chung University, Indonesia Asia University, Taiwan
Susilo, Donny, Asia University Taiwan
Susilowati, Sela Vitria
Suzan, Leny

T

Totalia, Salman Alfarisy
Totalia, Salman Alfarisy (Indonesia)

W

Wahyono, Budi, Universitas Sebelas Maret
Wahyono, Budi, Pendidikan Ekonomi, FKIP Universitas Sebelas Maret
Wahyono, Budi, Department of Economic Education Faculty of Teacher Training and Education Universitas Sebelas Maret (Indonesia)
Wahyuni, Sri
Wahyuni, Sri (Indonesia)
Wahyuni, Sri, Pendidikan Ekonomi, FKIP Universitas Sebelas Maret
Wahyuni, Sri, Universitas Sebelas Maret
Wardani, Ayunesha Awis
Wardani, Dewi Kusuma
Wardani, Dewi Kusuma (Indonesia)
Wardani, Dewi Kusuma, Universitas Sebelas Maret
Wulandari, Yun Ismi