KARAKTERISASI MORFOLOGI TANAMAN DURIAN SUKUN (Durio zibenthinus Murr.)

Endang Yuniastuti, Sri Hartati, MP, Sujud Rianggono Widodo

Abstract

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui karakter morfologi tanaman durian
sukun (Durio zibenthinus Murr.). Penelitian dilaksanakan di Balai Benih Tanaman
Hortikultura ”RANUKITRI” Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
serta di Laboratorium Pemuliaan Tanaman Fakultas Pertanian UNS mulai bulan
Juli 2008 hingga Maret 2010.
Karakter morfologi diamati berdasarkan pengamatan langsung melalui
pencatatan data primer dan sekunder, dan pendokumentasian bagian-bagian
tanaman durian sukun dengan pemilihan sampel secara purposive random
sampling (secara sengaja). Data disajikan dan dianalisis secara deskriptif.
Hasil pengamatan berdasarkan karakter morfologi tanaman durian sukun
antara lain tinggi tanaman rata -rata ± 8 meter dengan bentuk kanopi segitiga sama
sisi, bangun daun oblongus, tepi daun integer, ujung daun acuminate, pangkal
daun obtusus, rumus daun 2/5, dan pangkal tangkai daun menggelembung.
Tanaman durian termasuk dalam tumbuhan yang berbunga lengkap/banci, muncul
dari batang/ranting (flos caulis) dalam bunga payung majemuk. Bunga
mempunyai banyak simetri (actinomorf), berkelopak lima saling berlekatan,
mempunyai lima mahkota tidak berlekatan, terdapat 5 kelompok benang sari tiap
kelompok terdapat banyak benang sari dan berlekatan. Buah termasuk buah sejati
tunggal yang kering dalam golongan buah kotak sejati. bentuk ovoid (bulat telur),
tekstur buah muda keras sekali dan buah masak lembut agak keras, rasa durian
tidak memperlihatkan rasa yang gurih dan manis seperti durian pada umumnya,
bahkan seperti tidak berasa apapun atau dapat dikatakan lemah rasanya.
Kata kunci : morfologi, sitologi, durian sukun

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.